Warunki Rekrutacji

Aby wstąpić do jednostki musisz: być niekarany nie prowadzić działalności politycznej mieć ukończone 18 lat lub ukończone 16 lat i pisemną zgodę rodziców. Ponadto osoby niepełnoletnie muszą otrzymać zgodę dowódcy jednostki na przystąpienie do naboru. Każdy kandydat na Strzelca musi wziąć udział w naborze. Jednak samo pomyślne jego przejście nie gwarantuje zostania Strzelcem. Kandydat musi … Czytaj dalej Warunki Rekrutacji