Warunki rekrutacji

Aby wstąpić do jednostki musisz:

  • być niekarany
  • nie prowadzić działalności politycznej
  • mieć ukończone 18 lat lub ukończone 16 lat i pisemną zgodę rodziców. Ponadto osoby niepełnoletnie muszą otrzymać zgodę dowódcy jednostki na przystąpienie do naboru.

Każdy kandydat na Strzelca musi wziąć udział w naborze. Jednak samo pomyślne jego przejście nie gwarantuje zostania Strzelcem. Kandydat musi wykazać się odpowiedzialnością, wytrwałością i patriotyczną postawą. Dopiero po przejściu szkolenia podstawowego (nie dotyczy osób które odbyły służbę wojskową) i złożeniu przyrzeczenia staje się pełnoprawnym Strzelcem.