Szkolenie

Szkolenie w Jednostce ma charakter ciągły, systematyczny i wymierny. Każdy strzelec przed objęciem stanowiska funkcyjnego przechodzi szkolenie podstawowe, którego czas trwania wynosi 9 miesięcy w ciągu roku szkolnego. Podczas szkolenia realizowane są zajęcia z przedmiotów takich jak taktyka, terenoznawstwo, szkolenie ogniowe, wychowanie fizyczne, łączność, obrona przeciw broni masowego rażenia i inne. Szkolenie zakończone jest egzaminem oraz wystawieniem zaświadczenia. Symbolicznym zakończeniem szkolenia jest wręczenie oznaki rozpoznawczej JS – rekina.

Drugi etap szkolenia jest mniej intensywny, ale połączony z pracą organizacyjną na różnych stanowiskach funkcyjnych i trwa do dwóch lat. Blokami szkoleniowymi są rozpoznanie, walka lekkiej piechoty, walka w mieście oraz szkolenie zintegrowane – przedmioty ogólnowojskowe. Szkolenie zakończone jest egzaminem na stopień sekcyjnego oraz objęciem stanowiska w kadrze.

Celem szkolenia jest kształtowanie zdolności dowódczych, odpowiedzialności i rzetelności.

Ponad to w okresie służby strzelcy mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w ramach różnych sekcji – Sekcji Szkolenia Ogniowego, Sekcji Medycznej, Sekcji Wychowania Fizycznego.