Szkolenie

Nasze szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne (w terenie) z zakresu taktyki (zielona, czarna, czerwona) terenoznawstwa, bronioznawstwa, ochrony przeciw bronią masowego rażenia, inżynierii saperskiej, ratownictwa pola walki oraz historii. Na zajęciach teoretycznych prowadzimy również ćwiczenia fizyczne.

Zakres wykładanego materiału obejmuje m.in.:

 • Taktyka:
 • Znaki taktyczne
 • Szyki taktyczne
 • Zasadzka
 • Napad
 • Wypad
 • Rozpoznanie
 • Działania regularne
 • Terenoznawstwo:
 • Zaznajomienie z busolą
 • Orientowanie mapy
 • Poruszanie się po terenie nieznanym
 • Szkice terenu
 • Działanie w systemie MGRS
 • Bronioznawstwo:
 • Kbk AKMS
 • PK
 • RPD
 • OPBMR:
 • Zapoznanie się ze środkami ochrony przez bronią masowego rażenia (maski gazowe, odzież ochronna)
 • Inż.-sap:
 • Rodzaj okopów i metody ich wykonania
 • Ratownictwa pola walki:
 • Zaznajomienie z pierwszą pomocą w warunkach polowych
 • Rodzaje eskorty rannego
 • 3 etapy opieki nad poszkodowanym
 • Wyposażenie apteczki

Szkolenie w Jednostce ma charakter ciągły, systematyczny i wymierny. Każdy strzelec przed objęciem stanowiska funkcyjnego przechodzi szkolenie podstawowe, którego czas trwania wynosi 9 miesięcy w ciągu roku szkolnego. Podczas szkolenia realizowane są zajęcia z przedmiotów takich jak taktyka, terenoznawstwo, szkolenie ogniowe, wychowanie fizyczne, łączność, obrona przeciw broni masowego rażenia i inne. Szkolenie zakończone jest egzaminem oraz wystawieniem zaświadczenia. Symbolicznym zakończeniem szkolenia jest wręczenie oznaki rozpoznawczej JS – rekina.

Drugi etap szkolenia jest mniej intensywny, ale połączony z pracą organizacyjną na różnych stanowiskach funkcyjnych i trwa do dwóch lat. Blokami szkoleniowymi są rozpoznanie, walka lekkiej piechoty, walka w mieście oraz szkolenie zintegrowane – przedmioty ogólnowojskowe. Szkolenie zakończone jest egzaminem na stopień sekcyjnego oraz objęciem stanowiska w kadrze.

Celem szkolenia jest kształtowanie zdolności dowódczych, odpowiedzialności i rzetelności.

Ponad to w okresie służby strzelcy mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w ramach różnych sekcji – Sekcji Szkolenia Ogniowego, Sekcji Medycznej, Sekcji Wychowania Fizycznego.