Status

Statut Stowarzyszenia Jednostka Strzelecka 4008 Łódź został uzgodniony z Ministrem Obrony Narodowej.

Cieszymy się, że zakres, sposób i metody działania Jednostki są akceptowane przez Ministerstwo. Jest to szczególny krok w kierunku zacieśnienia współpracy z Wojskiem Polskim.