Paszport MON

Paszport do współpracy pododdziałów organizacji proobronnych z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – certyfikat poświadczający iż posiadający go komponent organizacji proobronnej spełnia wymagania postawione w programie szkolenia MON dla organizacji proobronnych i pozostaje w gotowości do współpracy z Siłami Zbrojnymi.

foto: Aga Król, Tygodnik Siedlecki

Posiadanie przez naszą organizację paszportu w praktyce oznacza możliwość udziału w przedsięwzięciach szkoleniowych i manewrach organizowanych przez MON (w ramach Paszportu między innymi udział w ćwiczeniu Dragon 17). Paszport potwierdza nasze doświadczenie, zaangażowanie i kwalifikacje w szkoleniu.

 

Więcej o programie Paszport na stronie: http://bdsp.wp.mil.pl/pl/25.html