Jak wstąpić

Nabór w Jednostce Strzeleckiej 4008 organizowany jest w zależności od potrzeb kadrowych przez cały rok. W wypadku zebrania się wystarczającej grupy chętnych możliwe jest zorganizowanie dodatkowego naboru. O szczegółach naboru kandydaci będą informowani indywidualnie.

Warunki Rekrutacji