Historia

Jednostka Strzelecka 4008 Łódź działa nieprzerwanie od października 2000 roku na terenie Łodzi i okolic. Utworzona jako terenowy oddział Związku Strzeleckiego Strzelec Organizacji Społeczno Wychowawczej. Od początku swojego istnienia jest związana z wojskiem. Pierwszym dowódcą był inspektor ZS Sebastian Walczak, a siedziba JS znajdowała się na terenie dawnego poligonu Brus. W następnych latach dzięki ciężkiej pracy strzelcy zostali dopuszczeni do uczestniczenia w państwowych obchodach uroczystości. W tym czasie opracowano oznakę rozpoznawczą JS – rekina, którego zdobycie jest celem każdego z młodych strzelców. Po kolejnych latach rozwoju nowym dowódcą został sierżant ZS Mateusz Adamowicz, który swoje dowodzenie oparł na wysokim poziomie szkolenia. Jego praca jest kontynuowana do dnia dzisiejszego z należytym staraniem. Obowiązki służbowe zmusiły go do ustąpienia w 2008 roku. Na jego miejsce został wybrany nasz obecny dowódca mł. chor. ZS Adam Jarosławski, który zmienił charakter prawny działania organizacji – od 2013 roku Jednostka funkcjonuje jako samodzielne Stowarzyszenie oraz posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Fot. Okazyjne zdjęcie z okazji spotkania wigilijnego – dowódcy JS 4008.