Finanse

Darowizny można wpłacać na konto stowarzyszenia z tytułem darowizna na cele statutowe:

Jednostka Strzelecka 4008

Ul. Źródłowa 52

91-735 Łódź

Nr konta : 87 2030 0045 1110 0000 0273 4230

Składki członkowskie do stowarzyszenia również można wpłacać na powyższe konto

tytułem  Składki <MIESIĄC> <ROK> <NAZWISKO> na cele statutowe.

przykład: Składki LUTY 2018 KOWALSKI na cele statutowe