Jednostka Strzelecka 4008

Adres

Ul. Źródłowa 52
91-735 Łódź

Kontakt

js4008lodz@gmail.com

DOWÓDCA JEDNOSTKI
Druż. ZS Piotr Wróblewski
Tel: 726-031-299

Kierownik rekrutacji
Druż. ZS Marek Anduła
Tel: 723-734-986

Dane

Stowarzyszenie Jednostka Strzelecka 4008 Łódź

KRS: 0000464192
REGON: 101616125
NIP: 7262652428

Facebook
Facebook