Sekcja Szkolenia Ogniowego

Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi uzyskaliśmy pozwolenie na posiadanie broni do celów szkoleniowych i sportowych. Nasza organizacja jako jedna z niewielu organizacji młodzieżowych w Polsce jest w stanie samodzielnie prowadzić zajęcia z wykorzystaniem broni palnej i amunicji bojowej.

Nasi strzelcy podczas szkolenia wykorzystują 7,62 mm kbk AKM „Jack” z WBP Rogów oraz mają w dyspozycji 5,56 mm kbs Beryl. Ponad to w dyspozycji JS jest wiele egzemplarzy broni pozbawionej cech bojowych w tym kbk AKMS i km PK.

Zadaniami Sekcji Szkolenia Ogniowego jest systematyczne prowadzenie zajęć z przedmiotu w plutonach – zajęć teoretycznych oraz zajęć praktycznych, w tym strzelań, opieka nad magazynem broni oraz uzbrojeniem oraz propagowanie strzelectwa jako sportu i sposobu na rekreacje wśród członków Stowarzyszenia oraz poza nim.